Procedura zwrotu

W celu odstąpienia od Umowy prosimy o dokładne wypełnienie niniejszego formularza zgodnie z instrukcją oraz wysłanie go na adres poczta@sfmeble.pl w terminie do 30 dni od daty dostarczenia produktu. Proszę mieć na uwadze, że procedura zwrotu jest odmienna dla klientów będących konsumentami oraz dla klientów dokonujących zakupów w ramach prowadzonych działalności gospodarczej.

1. PROCEDURA ZWROTU KONSUMENCKIEGO

 1. 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art 22 (1) kodeksu cywilnego ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru w terminie 30 dni kalendarzowych od daty odbioru towaru, co dwukrotnie przedłużony termin w stosunku do terminu ustawowego prawa do odstąpienia i nie uchybia wskazanemu we właściwych przepisach terminowi na odstąpienie od zawartej umowy. 30 dni liczonych od dnia otrzymania przesyłki na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827).

 2. 2. Do zachowania tego terminu wystarczy nadanie towaru z dokumentem zakupu oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres MAGAZYN MEBLE DESIGN AG ul. Forteczna 8, 32-086 Węgrzce lub wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą email na adres poczta@sfmeble.pl

 3. 3. Klient może złożyć oświadczenie poprzez wykorzystanie wzoru formularza dostępnego w załączniku poniżej.

 4. 4. Klient zobowiązany jest odesłać towar na adres: MAGAZYN MEBLE DESIGN AG ul. Forteczna 8, 32-086 Węgrzce Salon Meblowy KARE, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Klient ponosi koszty związane z odesłaniem towaru do Sprzedawcy.

 5. 5. Produkt powinien zostać zwrócony w stanie NIENARUSZONYM tj. nie może nosić śladów użytkowania, skręcania, rozpakowywania, uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku rozpakowywania lub korzystania z produktu. W przypadku jeśli produkt ma uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie poinformować Sprzedawcę drogą mailową na adres poczta@sfmeble.pl. Sprzedawca zaleca w tym przypadku również spisanie stosownego protokołu szkody przy kurierze wraz z dokonaniem dokumentacji fotograficznej. Protokół ten należy spisać przy odbiorze (w przypadku gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone – szkoda jawna) lub w terminie kolejnych 7 dni liczonych od dnia odbioru (w przypadku gdy opakowanie przesyłki nie jest uszkodzone- szkoda ukryta). Kopię protokołu należy dołączyć do dokumentów związanych ze zwrotem. W takim przypadku Klient (Konsument) może zamiast procedury zwrotu skorzystać z procedury reklamacyjnej opisanej w zakładce „Reklamacja”

 6. 6. Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem od umowy przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się z płatnością do czasu otrzymania Towaru. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz personalizowana lub wykonana na życzenie i zgodnie z wytycznymi Klienta, a także w innych wypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.). Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz powinno posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Klient (Konsument) ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, uszkodzony, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Klienta (Konsumenta) odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

 7. 2. PROCEDURA WARUNKOWEGO ZWROTU PRZY ZAKUPIE „NA FIRMĘ”

  1. 1. Z opisanego wyżej w pkt 1 uprawnienia (zwrot konsumencki) nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. Sprzedawca w indywidualnych przypadkach może zgodzić się na przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta nie będącego konsumentem w rozumieniu art 22(1) kc w terminie do 14 dni liczonych od dnia otrzymania przez niego przesyłki.

  2. 2. Produkt powinien zostać zwrócony drogą wysyłkową na adres MAGAZYN MEBLE DESIGN AG ul. Forteczna 8, 32-086 Węgrzce . Produkt musi znajdować się w stanie NIENARUSZONYM tj. nie może nosić śladów użytkowania, skręcania, rozpakowywania, uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku rozpakowywania lub korzystania z produktu. Nadto produkt należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu wraz z kompletem dokumentów sprzedażowych i wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy podanym poniżej w załączniku. Powyższe jest warunkiem przyjęcia zwrotu przez Sprzedawcę.

  3. 3. W przypadku jeśli produkt ma uszkodzenia, konieczne jest ich stwierdzenie i potwierdzenie protokołem szkody spisanym przy kurierze. Protokół ten należy spisać przy odbiorze (w przypadku gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone – szkoda jawna) lub w terminie kolejnych 7 dni liczonych od dnia odbioru (w przypadku gdy opakowanie przesyłki nie jest uszkodzone- szkoda ukryta). Klient równocześnie powinien wcześniej o tym poinformować Sprzedawcę drogą mailową na adres poczta@sfmeble.pl. Kopię protokołu należy dołączyć do dokumentów związanych ze zwrotem. W takim przypadku Klient może zamiast procedury zwrotu skorzystać z procedury reklamacyjnej opisanej w zakładce „Reklamacja”.

  4. 4. Sprzedawca po otrzymaniu produktu może poddać procedurę zwrotu ponownej weryfikacji. W przypadku przyjęcia zwrotu, Sprzedawca odeśle Klientowi niebędącemu konsumentem kwotę równą wartości ceny zapłaconej przez Klienta w terminie do 14 dni liczonych od dnia akceptacji zwrotu przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.

  5. 5. Jeżeli dostarczony towar będzie niekompletny, uszkodzony, bądź nosić ślady użytkowania wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca może odmówić przyjęcia zwrotu. Odmowa nie ma zastosowania w przypadku gdy uszkodzenie zostało stwierdzone i odpowiednio udokumentowane protokołem szkody jak to opisano powyżej. Wówczas produkt zostaje zwrócony na koszt Klienta niebędącego konsumentem lub zostaje mu udostępniony do odbioru w magazynie Sprzedawcy.

  6. 6. Klient niebędący konsumentem ponosi koszty związane z odesłaniem towaru do Sprzedawcy.

  7. 7. W przypadku odmowy przyjęcia zwrotu Klient niebędący konsumentem może zamiast procedury zwrotu skorzystać z procedury reklamacyjnej opisanej w zakładce „Reklamacja”.

  Druki:

  Formularz zwrotu (doc)
Formularz zwrotu (PDF)

 

Właścicielem marki SfMeble® jest DESIGN AG Anna Guenther (adres prowadzenia działalności: Jurajskie Wzgórze 14, 32-087 Bibice, Polska ) wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Zielonki pod numerem 3920, NIP 6772309195, REGON 120798841.Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Więcej informacji o celu ich wykorzystania i możliwości zmiany ustawień cookies znajdziesz w naszej Polityce prywatności sklepu sfmeble.pl